Inici / Col·laboracions / Dites d’abril

Dites d’abril

No hi ha mal any, si l’abril és bo

A l’abril cada gota val per mil

Abril mullat, de pa en bé carregat

Si per l’abril sents tronar, ordi i blat no faltara

Gelada abrilera, fam al darrera

Per l’abril no et traguis ni un fil

Per l’abril, de matinet, que a gust s’està al llitet

Abril ploraner maig rialler

Trona l’abril, ve bon estiu

D’abrils i de senyors pocs i que no siguen traïdors

Abril, abriló de cada cent, un de bo;
la vella que això deia, en tenia cent un,
i no n’havia vist mai ni un.

No t’embarques per l’abril si no vols estar en perill

Rient i plorant l’abril va passant

No dones l’hivern per passat fins que l’abril no s’hagi acabat

Abril, abrilet va matar a sa mare de fred

Altes o baixes, per l’abril són les pasques

Bons amics i bons abrils, un d’entre mils

D’abrils i sogres, poques de bones

De principi a la fi, l’abril sol ser roí

Faves d’abril bones com el pernil, faves de maig, no me n’empatx

Fruita que naix a l’abril val per mil

La flor més gentil, la clavellina de l’abril

Ni abril sense flors, ni joventut sense amors

Setmana Santa en abril, any gentil

Si no vols menjar sopes tot l’estiu, sembra pèsols per l’abril

A l’abril no deixes la llana per prendre el fil

A l’abril, tot se’n puja com un fil

Al mes d’abril l’ocell fa piu piu

L’abril cada dia en fa mil

per Julián Zaragozà